ترجمة هاي

شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، مترجم و پژوهشگر عراقی فارس‌زبان. ترجمه از گروه ترجمه وب ترجمه ترانه هاي عربي است

2022-12-09
    كتابة حرف كليب ارت غ مفرغ عربي
  1. برگرفته از: سخن پارسي
  2. تـرجمـــه هـاي نـــور عینــــي
  3. ۴- ترجمه
  4. ما تحت فشاریم